Zespół doświadczonych prawników


adwokat Edyta Gruszczyńska

Adwokat Edyta Gruszczyńska jest doświadczonym cywilistą. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Obsługuje transakcje cywilne i handlowe począwszy od opracowania strategii transakcji, przygotowania umów i obsługi transakcji, poprzez jej wykonywanie, a w razie konieczności również jej skuteczne egzekwowanie. Posiada bogate doświadczenie w procesach nieruchomościowych i odszkodowawczych przeciwko podmiotom prywatnym, jak i organom administracji rządowej i samorządowej.

adwokat Bartłomiej Gruszczyński

Adwokat Bartłomiej Gruszczyński prowadzi sprawy w postępowaniach cywilnych, w tym gospodarczych, oraz karnych. Występuje jako pełnomocnik w sprawach rozwodowych, o odszkodowania oraz związanych z dochodzeniem i egzekucją należności z transakcji handlowych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, spółdzielni oraz negocjowaniu kontraktów handlowych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym.

adwokat Jakub Jabłoński

Adwokat Jakub Jabłoński jest doświadczonym procesualistą. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego i karnego gospodarczego. Na jego pomoc mogą liczyć zarówno osoby fizyczne mające problemy prawne, jak i podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego. Świadczy im usługi w pełnym zakresie: prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego